KONTAKT

ul. Irysowa 4
02-660 Warszawa

architekci@architekci.warszawa.pl

oferty prosimy przesyłać na adres:
oferty@architekci.warszawa.pl

tel.: +48 501 723 328
+48 22 853 50 36

Nasza pracownia projektowa działa sumiennie od 1993 roku. Projektujemy w dziedzinie architektury wnętrz, architektury oraz urbanistyki. Naszą specjalnością są wszelkie projekty trudne i nietypowe.
Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami: konstruktorami, projektantami instalacji sanitarnych, energetycznych i teletechnicznych, drogowcami, projektantami zieleni, akustykami, historykami sztuki, kosztorysantami, prawnikami. Nadzorujemy też realizacje naszych projektów, co pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów i jest dla nas dużą frajdą.

W ramach działalności eksperckiej wykonujemy opracowania techniczne: studia i analizy możliwości inwestycyjnych, opinie i ekspertyzy techniczne (w tym: związane z odstępstwami od przepisów budowlanych, postępowaniami sądowymi, wnioskami o fundusze unijne) w związku z wykonywanymi projektami oraz jako opracowania indywidualne.

Nasi klienci to inwestorzy prywatni, firmy, instytuty, instytucje społeczne, państwowe i samorządy. Każde zlecenie jest dla nas wyzwaniem aby pogodzić harmonię otaczającej przestrzeni z planami inwestora oraz uwarunkowaniami zewnętrznymi.